مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پایان نامه

دریافت مقاله ، پروژه و پایان نامه

دسترسی سریع به برخی فرامین خط فرمان در ویندوز (Run Command)

Program

----------------------------------------------

Accessibility Controls

 

Accessibility Controls

 

Add Hardware Wizard

 

Add/Remove Programs

 

Administrative Tools

 

Adobe Acrobat ( if installed )

 

Adobe Distiller ( if installed )

 

Adobe ImageReady ( if installed )

 

Adobe Photoshop ( if installed )

 

Automatic Updates

 

Basic Media Player

 

Bluetooth Transfer Wizard

 

Calculator

 

Ccleaner ( if installed )

 

C: Drive

 

Certificate Manager

 

Character Map

 

Check Disk Utility

 

Clipboard Viewer

 

Command Prompt

 

Command Prompt

 

Component Services

 

Computer Managemen

 

Compare Files

 

Control Panel

 

Create a shared folder Wizard

 

Date and Time Properties

 

DDE Shares

 

Device Manager

 

Direct X Control Panel ( if installed )

 

Direct X Troubleshooter

 

Disk Cleanup Utility

 

Disk Defragment

 

Disk Partition Manager

 

Display Properties

 

Display Properties

 

Display Properties ( /w Appearance Tab )

 

Dr. Watson System Troubleshooting Utility

 

Driver Verifier Utility

 

Ethereal ( if installed )

 

Event Viewer

 

Files and Settings Transfer Tool

 

File Signature Verification Tool

 

Findfast

 

Firefox

 

Folders Properties

 

Fonts Folder

 

Free Cell Card Game

 

Game Controllers

 

Group Policy Editor ( xp pro )

 

Hearts Card Game

 

Help and Support

 

Hyperterminal

 

Hotline Client

 

Iexpress Wizard

 

Indexing Service

 

Internet Connection Wizard

 

Internet Properties

 

Internet Setup Wizard

 

IP Configuration (Connection Configuration)

 

IP " (Display DNS Cache Contents)

 

IP " (Delete DNS Cache Contents)

 

IP " (Release All Connections)

 

IP " (Renew All Connections)

 

IP " (Refresh DHCP&Re-Registers DNS)

 

IP " (Display DHCP Class ID)

 

IP " (Modifies DHCP Class ID)

 

Java Control Panel ( if installed )

 

Java Control Panel ( if installed )

 

Keyboard Properties

 

Local Security Settings

 

Local Users and Groups

 

Logs You Out of Windows

 

Malicious Software Removal Tool

 

Microsoft Access ( if installed )

 

Microsoft Chat

 

Microsoft Excel ( if installed )

 

Microsoft Diskpart

 

Microsoft Frontpage ( if installed )

 

Microsoft Movie Maker

 

Microsoft Management Console

 

Microsoft Narrator

 

Microsoft Paint

 

Microsoft Powerpoint

 

Microsoft Word ( if installed )

 

Microsoft Syncronization Tool

 

Minesweeper Game

 

Mouse Properties

 

Mouse Properties

 

MS-Dos Editor

 

MS-Dos FTP

 

Nero ( if installed )

 

Netmeeting

 

Network Connections

 

Network Connections

 

Network Setup Wizard

 

Notepad

 

Nview Desktop Manager ( if installed )

 

Object Packager

 

ODBC Data Source Administrator

 

ODBC Data Source Administrator

 

On Screen Keyboard

 

Opens AC3 Filter ( if installed )

 

Outlook Express

 

Paint

 

Password Properties

 

Performance Monitor

 

Performance Monitor

 

Phone and Modem Options

 

Phone Dialer

 

Pinball Game

 

Power Configuration

 

Printers and Faxes

 

Printers Folder

 

Private Characters Editor

 

Quicktime ( if installed )

 

Quicktime Player ( if installed )

 

Real Player ( if installed )

 

Regional Settings

 

Registry Editor

 

Registry Editor

 

Remote Access Phonebook

 

Remote Desktop

 

Removable Storage

 

Removable Storage Operator Requests

 

Resultant Set of Policy ( xp pro )

 

Scanners and Cameras

 

Scheduled Tasks

 

Security Center

 

Services

 

Shared Folders

 

Sharing Session

 

Shuts Down Windows

 

Sounds Recorder

 

Sounds and Audio

 

Spider Solitare Card Game

 

SQL Client Configuration

 

System Configuration Editor

 

System Configuration Utility

 

System File Checker Utility ( Scan Immediately )

 

System ““( 1 Scan At NextBoot )

 

System ““( Scan On Every Boot )

 

System ““( Return to Default Settings )

 

System ““( Purge File Cache )

 

System ““( Set Cache Size to Size x )

 

System Information

 

System Properties

 

Task Manager

 

TCP Tester

 

Telnet Client

 

Tweak UI ( if installed )

 

User Account Management

 

Utility Manager

 

Volume Serial Number for C:

 

Volume Control

 

Windows Address Book

 

Windows Address Book Import Utility

 

Windows Backup Utility ( if installed )

 

Windows Explorer

 

Windows Firewall

 

Windows Installer Details

 

Windows Magnifier

 

Windows Management Infrastructure

 

Windows Media Player

 

Windows Messenger

 

Windows Pic Import (Need camera connected)

 

Windows System Security Tool

 

Windows Script host settings

 

Widnows Update Launches

 

Windows Version

 

Windows XP Tour Wizard

 

Wordpad

 

Zoom Utility

Run Command

---------------------

access.cpl

 

accwiz

 

hdwwiz.cpl

 

appwiz.cpl

 

controladmintools

 

acrobat

 

acrodist

 

imageready

 

photoshop

 

wuaucpl.cpl

 

mplay32

 

fsquirt

 

calc

 

ccleaner

 

c:

 

cdrtmgr.msc

 

charmap

 

chkdsk

 

clipbrd

 

cmd

 

command

 

dcomcnfg

 

compmgmt.msc

 

comp

 

control

 

shrpubw

 

timedate.cpl

 

ddeshare

 

devmgmt.msc

 

directx.cpl

 

dxdiag

 

cleanmgr

 

dfrg.msc

 

diskmgmt.msc

 

controldesktop

 

desk.cpl

 

controlcolor

 

drwtsn32

 

verifier

 

ethereal

 

eventvwr.msc

 

migwiz

 

sigverif

 

findfast.cpl

 

firefox

 

controlfolders

 

fonts

 

freecell

 

joy.cpl

 

gpedit.msc

 

mshearts

 

helpctr

 

hypertrm

 

hotlineclient

 

iexpress

 

ciadv.msc

 

icwonn1

 

inetcpl.cpl

 

inetwiz

 

ipconfig/all

 

ipconfig/displaydns

 

ipconfig/flushdns

 

ipconfig/release

 

ipconfig/renew

 

ipconfig/registerdns

 

ipconfig/showclassid

 

ipconfig/setclassid

 

jpicpl32.cpl

 

javaws

 

controlkeyboard

 

secpol.msc

 

lusrmgr.msc

 

logoff

 

mrt

 

access.cpl

 

winchat

 

excel

 

diskpart

 

frontpg

 

moviemk

 

mmc

 

narrator

 

mspaint

 

powerpnt

 

winword

 

mobsync

 

winmine

 

controlmouse

 

main.cpl

 

edit

 

ftp

 

nero

 

conf

 

controlnetconnections

 

ncpa.cpl

 

netsetup.cpl

 

notepad

 

nvtuicpl.cpl

 

packager

 

odbccp32

 

odbccp32.cpl

 

osk

 

ac3filter.cpl

 

msimn

 

pbrush

 

password.cpl

 

perfmon.msc

 

perfmon

 

telephon.cpl

 

dialer

 

pinball

 

powercfg.cpl

 

controlprinters

 

printers

 

eudcedit

 

quicktime.cpl

 

quicktimeplayer

 

realplay

 

intl.cpl

 

regedit

 

regedit32

 

rasphone

 

mstsc

 

ntmsmgr.msc

 

ntmsoprq.msc

 

rsop.msc

 

sticpl.cpl

 

controlschedtasks

 

wscui.cpl

 

services.msc

 

fsmgmt.msc

 

rtcshare

 

shutdown

 

sndrec32

 

mmsys.cpl

 

spider

 

clicongf

 

sysedit

 

msconfig

 

sfc/scannow

 

sfc/scanonce

 

sfc/scanboot

 

sfc/revert

 

sfc/purgecache

 

sfc/cachesize=x

 

msinfo32

 

sysdm.cpl

 

taskmgr

 

tcptest

 

telnet

 

tweakui

 

nusrmgr.cpl

 

utilman

 

label

 

sndvol32

 

wab

 

wabmig

 

ntbackup

 

explorer

 

firewall.cpl

 

msiexec

 

magnify

 

wmimgmt.msc

 

wmplayer

 

msnsgs

 

wiaacmgr

 

syskey

 

wscript

 

wupdmgr

 

winver

 

tourstart

 

write

 

igfxzoom

+ نوشته شده در  ساعت   توسط S.A.H  |